DuyurularGenel

Kur’an’ı Anlayarak Okuma Yarışması: Dereceye Girenler, Sorular ve Cevapları

KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMA YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLER VE İLK 100’ÜN PUAN SIRALAMASI

 

SIRALAMASI    İSİM                                    ALDIĞI PUAN

DERECEYE GİRENLER

 1. SELDA MERCAN                                            98,8
 2. ABDURRAHMAN BİLDİRİCİ                           98
 3. EBUBEKİR MERCAN                                     97,5
 4. SEMİH YÜCEL YÜCETÜRK                          96,8
 5. KEVSER EKŞİ                                               96,7

 

 1. FRT. GELMEZ                                                95,4
 2. FATİH MANAZ                                               95,3
 3. TUBA GÜMÜŞSOY                                       93,1
 4. NERMİN KAYA                                               91,9
 5. AKASYA                                                         91,7
 6. KÂZIM VELİYEV                                            91,2
 7. HÜSEYİN ALTINIŞIK                                     91
 8. SÜLEYMAN DİLMEN                                    91
 9. ESRA YÜCETÜRK                                        91
 10. ZÜLEYHA BİLDİRİCİ                                     90,9
 11. TEVHİDHİCRET                                            90,2
 12. AHMET SÖYLER                                          90
 13. DAVUT ERZURUM                                       90
 14. ELİF BÜYÜKOĞLU                                      89,4
 15. BURHAN FATİH USLU                                 89,2
 16. FATMA VAROL                                             89,1
 17. HÜSEYİN KARABACAK                               88,5
 18. SELÇUK KOÇ                                               88
 19. BUHARİ GAZALİ                                           88
 20. ZEYNEP YILMAZ                                          87,7
 21. ESEDULLAH İBRAHİMİ                                87,5
 22. TACETTİN ÖZKAN                                        87,3
 23. BERAT TEKİN                                                86,9
 24. SAİT KAHRAMAN                                          86,6
 25. KÂMİL GELGÖR                                            86
 26. ZEYNEP KOYUNCU                                      85,9
 27. MEHMET FİRUZ                                            85,9
 28. MEHMETDNMZ                                             85,8
 29. DELİL DOĞAN                                               85,6
 30. MUHAMMED SAİT ARPACI                          85,5
 31. SÜLEYMAN KAYA                                         85,1
 32. MERYEM YENİŞEKERCİ                              85
 33. ARGE5617                                                     84,4
 34. YASİN AYYILDIZ                                            84,3
 35. ŞAHİN TURAN                                               84,1
 36. YASİR İBİLİ                                                    84
 37. RAMAZAN KOÇER                                       83,5
 38. ZEYNEP TAGİL                                             83,5
 39. FATMA ŞEHADET CAN                                83,3
 40. MUSTAFA NUMAN                                       83,3
 41. MERYEM GÜLEN                                         83,2
 42. HASAN ASLANHAN                                     81,5
 43.  ŞEYMA GEDİKLİ                                         81,2
 44. ELİF BAYDEMİR                                           81
 45. ENES PINAR                                                81
 46. SEFER KÜRKÇÜ                                         80,8
 47. MUSTAFA KEMAL CAN                               80,7
 48. SERVET KARADENİZ                                 79,8
 49. FANİ4291                                                     79,5
 50.   AKİF AKTAN                                              79,4
 51. SAİD ATİLA                                                 79,4
 52. MUSTAFA İSLAMOĞLU                             79,3
 53. SARYA ERBOĞA                                        78,7
 54. MEHMET ALİ KAPLAN                               78,6
 55. ONUR ÖZDEMİR                                        78,5
 56. ESMA TAŞ                                                  78,4
 57. KARAHANKARAHAN                                 78,3
 58. SENANUR GÖN                                         78,3
 59. FATMA GÜLEN                                           78,1
 60. ÖMER FARUK IŞIK                                    78
 61. ERDAL ŞAPULU                                         78
 62. ÖZLEM ÇEVİK                                            77,8
 63. MEHMET ÇETİNKAYA                                77,2
 64. MERYEM TUBA ŞAHİN                              77,2
 65. ÖNDER DAĞ                                               77,1
 66. SEVDE OTURAKLI                                      77,1
 67. ŞERİFE SÖKER                                           76,9
 68. ABDULWAHAP                                            76,7
 69. AYTEN DEMİRAL                                         76,7
 70. FESİH ATİLA                                                 76,6
 71. İSA                                                                 75,8
 72. FERHAT AKBAY                                           75,7
 73. TURANN                                                       75,5
 74. SACİDE DURGUN                                        75,1
 75. ORHAN KARADOĞAN                                 75
 76. SARYA ERBOGA                                          74,9
 77. CANAN ERDEM                                           74,8
 78. ERCAN MALAY                                            74,6
 79. ZEHRA ÖZEL                                                74,5
 80. RECEP PEKGÖZ                                          73,9
 81. EMRE ŞATIR                                                73,5
 82. GÜNGÖR                                                      73,1
 83. YUSUF ÇAVUŞ                                             72,9
 84. MUHLİS ŞAHİN                                           72,5
 85. EMİN SANCAR                                            72,3
 86. ARİFE                                                           72,2
 87. BEYZA AKIN                                                71,7
 88. TALHA ÇAM                                                71,5
 89. SABAHATTİN SÖYLERDİL                          71,4
 90. HALİME ERÇEL                                           70,8
 91. TURGUT ŞAHİN                                          70,2
 92. ABDUSSAMET DURMUŞ                           70,2
 93. ZEYNEP REHNUMA                                    70
 94. ZEYNEP ERÇEL                                          69
 95. ŞEFİKAR SARIDAĞ                                    68,6

 

KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMA YARIŞMASI TEST SORULARI

1)  Besmele, eski ümmetlerin de bildikleri ve kullandıkları bir ifadedir. Kur’an-ı Kerim bu konuda Hz. Muhammed’den (s.a.s.) önce iki peygamberin besmelesini örnek veriyor. Bu peygamberler kimlerdir?

 • Nuh ve Hz. Süleyman                b- Hz. Âdem ve Hz. Süleyman
 • Âdem ve Hz. İbrahim                 d- Hz. Nuh ve Hz. Mûsâ

2) Kur’an-ı Kerim’de, ancak Allah’a ibadet edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bazı insanların Allah’tan başka ibadet ettiği varlıklar sayılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da tapınılan bir varlık olarak direkt söylenmemiştir?

a- şeytan                  b-  tâğut                   c-  para                                 d-  putlar

3) Kur’an’da bazı müşriklerin Allah’tan başka rab kabul ettiği veya bazılarının kendilerine yönelik bu iddiada bulunduğu kimselerden bahsedilmektedir. Seçeneklerden hangisi bu anlamda Kur’an’da geçmez?

a-  Ebû Cehil                       b-  Fir’avn               c-  Rahipler            d-  Hz. İsa

4) Fâtiha sûresindeki “Bizi doğru yola hidayet et; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna…” (Fatiha, 5-6) ayetlerinde ifade edilen Allah’ın nimet verdikleri kimseler, Nisa sûresinde açıklanır: “Allah’a ve Rasül’e itaat edenler; Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, ……… , şehidler ve ………. le beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.” Bu ayet mealinde, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken, seçeneklerden hangisidir?

a- Nebiler – Rasüller                                           c- Sâlihler – Müttakiler

b- Takva Sahipleri – Mü’minler                            d- Sıddıklar – Sâlihler

5) Hem süs, hem de her türlü etkiden koruyucu olarak dış ve içe giyilen parçaları da bulunan bir örtü ve elbise olarak Kur’an’da “Ve ……… elbisesi, işte o hayırdır.” şeklinde tanımlanan, “fücur”un zıddı olan, yukarıdaki âyette boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime, aşağıdakilerden hangisidir?

a-  Hamd                 b- Takvâ                  c- Gayb                     d- Felâh

6) Dünyadaki en büyük devrim, onun eseridir. O, gerçek anlamda, bir çağı kapatıp yepyeni bir çağ açmıştır. Cahiliyye, onunla kovulmuş, mutluluk çağı onunla başlamıştır. Tarihin şahit olduğu en muhteşem topluluk, onun sayesinde oluşmuştur. Tüm mucizeler içinde de baş sırayı o alır. Bu özelliklere sahip olan şey, aşağıdakilerden hangisidir?

a- Peygamberler              b- Kur’an                c- Hidâyet               d- Hz. Muhammed (s.a.s.)

7) “Bakara” kelimesinin anlamı ve Kur’an’da en uzun sureye bu ismin verilmesine sebep olarak Kur’an’da  “bakara”  konusundaki kıssa, aşağıdakilerden hangisidir?

a- Bakara; inek, buzağı demektir. Hz. Musa, kavmini denizin yarılması mucizesiyle Fir’avn’un zulmünden kurtarıp Mısır’dan çıkarttıktan sonra, bir ara Rabbinden emir almaya gittiğinde Sâmiri isimli bir yahudi, altından buzağı yaparak İsrailoğullarını yeniden putperestliğe çekmek istedi. Bu olaya Bakara olayı denir. Ve bu yüzden bu sureye bu isim verilmiştir.

b- Bakara, inek demektir. Bakara suresinde ineklere tapan Hindistan’daki Hindu dininin Peygamberimiz’in yaşadığı dönemdeki putperest/inekperestlerin dalâleti anlatılmaktadır. Bu sebepten dolayı, bakaraya, yani ineğe tapanlara cevaplar veren bu sureye Bakara suresi denmiştir.

c- Bakara, inek demektir. Bu, Kur’an’da Bakara suresinde bir kıssada geçen bir özel inek için kullanılmıştır. Bakara, Hz. Musa devrinde, İsrailoğulları arasında fâili bulunamayan bir cinâyetten dolayı diyet olarak kurban edilmesi gereken ve bazı özellikleri olan bir inektir. Bu olaydan bahsettiği için bu sureye Bakara suresi denmiştir.

d- Bakara, hayvan demektir. Bu, sığır cinsinden hayvanlara verilen ortak addır. İsrailoğullarının Allah’a verdikleri sözden ve O’nu tek ilah kabulünden caymalarından ve Cumartesi günü yasağını çiğneyip azgınlaşmalarından sonra Allah, onları hayvanlara çevirdi. İşte bu mucizevî olayla hayvan şekline çevrilenlere Bakara denir. Bu olayın anlatıldığı sureye de bu yüzden Bakara suresi denilmiştir.

8) Uyarı görevini yapan, inkâr bataklığına sapan kavimleri cehennem azabıyla korkutan ve eski kavimlerin başlarına gelen helâkı hatırlatarak ilâhî ikaz vazifesini yerine getiren peygamberlere, özellikle Peygamber Efendimiz’e, yapmış oldukları bu görevden dolayı Kur’an’da ne ad verilir?

a-  nezîr/münzir          b- sâlih/muslih              c- el-emîn/el-mü’min                   d- hâdî/mehdî

9) Kur’an’da açıklanan şekliyle şefaat konusunda aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a- Sahte tanrıların, putların şefaati olmaz. Müşriklerin putlarıyla ilgili şefaat beklentileri boşunadır.

b- Kur’an’da (şahs-ı muayyen/belirli kişi -isim- olarak), kimin veya kimlerin şefaat etme izni/yetkisi alacağı belli olmadığı gibi; muayyen şahıs olarak kime veya kimlere şefaat edileceği de belirtilmemiştir.

c- Şefaate güvenip sâlih amelleri terk etmek, Kur’an’da açıklanan şefaat anlayışına terstir.

d- Şefaat, sadece âhirette olur ve her şefaat güzeldir; dolayısıyla dünyevî şefaat ve kötü şefaat olmaz.

10) Kur’ân-ı Kerim’de Firavun’dan uzunca bahsedilmesi, onun Allah’ın hükmünü kabullenmeyip kendini ilâh yerine koyan tâğutların/azgınların ve müfsidlerin/bozguncuların prototipi/baş örneği olmasındandır. Her zaman diliminde ve her coğrafyada görülebilecek küfür rejiminin sembol tipleri de yine Firavun zamanından örneklenir. İslâm dışı rejimlerin temel direklerini oluşturan bu simge şahıslar kimlerdir?

1-  Bürokrat, bakan, üst rütbeli subay sembolü,

2- Kapitalist ve emperyalist para babası, kartel ve holding sahiplerinin sembolü,

3- Hakka bâtılı karıştırarak, dünyevî çıkar ve tâğutî yönetimlerin istekleri doğrultusunda dini istismar edip kullanan, Allah ve rasulü adına insanları aldatan sembol,

4- İslâm dışı rejimin emniyet güçleri, silâh zoruyla düzeni koruyan tâğutun askerlerinin sembol olması.

Bu sembol şahısların Firavun döneminde vurgulanan isimleri, aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki sıralamaya uygun olarak doğru olarak sıralanmıştır?

a- Cünûd/asker,    Karun,    Hâmân/kâfir medya mensubu,    büyücü ve kâhinler

b- Hâmân,    Karun,    Sâmirî/Bel’am,    cünûd/asker

c- Hâmân,    Karun/sihirbazlar, Bel’am/kâfir medya mensubu,    cünûd/hizbuşşeytan

d- Firavun,    Karun/Hâmân,    Bel’am/Sâmirî,    cünûd/asker

11) İnsanlar içinde, imtihanı en çetin olanlar, peygamberler ve sonra derece derece kâmil mü’minlerdir. Kişi, dini oranında imtihan edilir. Peygamberimiz ve muhterem eşi Âişe annemizin büyük iftiraya uğradıkları en büyük imtihana ne ad verilir ve bu olay hangi sûrede gündeme gelir

a- İftira olayı, Fetih Sûresi                       b- Kizb olayı, Mümtehıne Sûresi

c- İhanet olayı, Ahzab Sûresi                   d- İfk olayı, Nur Sûresi

12) Kur’an’da “Allah” lafzından sonra en çok geçen Allah’ın ismi hangisidir?

a- Rahmân              b- Rab                          c- İlâh                   d- Rahîm

13) Kur’an’da konuyla ilgili âyetlerden yola çıkarak; secde ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi, tümüyle doğru değildir, yanlıştır?

a- Firavun, hayatı boyunca asla Allah’a inanmamış ve hiç secde etmemiş; ‘ben sizin en üstün ilâhınızım’  diyerek başka insanları kendine secde ettirmiştir.

b- Şeytan, secde emrini yerine getirmemiştir. Şeytanlaşan insanlara da secde çok zor geldiğinden yerine getirmezler.

c- Meleklerin Âdem’e secdesi, insana yapılan secde değildir. Âdem, kıble ve mihrab durumundaydı. Ya da bu konuda “secde”, lügat anlamıyla kullanılan sembolik ve mecazî bir secdedir; yeryüzü halifesine boyun eğip itaat etme, bey’at etme; onu saygıyla selâmlama (reverans) anlamındadır.

d- Mânevî hastalıkların başı kibirdir. Şeytan secde etmeyerek ilk günahı, büyüklendiğinden dolayı işledi. Secde ederek mü’minler Allah’a karşı büyüklenmeyip âciz olduklarını gösterirler ve Allah’ı en büyük kabul ettiklerini O’na secde ederek ispat ederler.

14)   İnsan, birçok ahlâkî günahı diliyle işler. Nice sevaplar da dille mümkün olur. Kur’ân-ı Kerim, söze çok önem verir. Söz ve konuşma anlamına gelen “kavl” kelimesi ve türevleri Kur’an’da tam 1721 yerde geçer. Gıybet, alay, lakab, iftira, yalan gibi sözle işlenen ahlâkî problemleri haram ve günah sayan Kur’an’ın söz hakkındaki değerlendirmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Güzel sözü güzel ağaca, kötü sözü de pis bir ağaca benzeten Kur’an, sözlerin en güzeliyle konuşmayı emreder.

b- Kur’an’a göre, insanların çoğunu güzel söz söylemekten ve güzel söze icâbet etmekten alıkoyan şeytandır.

c- Kur’an, sadece gıybet ve kötü lakabı değil, faydasız ve boş sözleri bile kurtuluşa engel görür.

d- Haklı bile olsa, hakkı müdafaa için de olsa, insanın susması konuşmasından daha hayırlıdır.

15) Bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerim’de birçok kıssa zikredilmiştir. Kalem sûresinde zikredilen bir bahçe sahipleri ile ilgili anlatılan kıssada, aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Yani, seçeneklerden hangisi ilgili âyetlerde geçmez?

a-  Allah, diğer insanları sınadığı gibi bahçe sahiplerini de sınamış, onların infak edip etmeyeceklerini imtihan etmek için bol ürün veren güzel bahçeler vermiştir.

b-  Hiçbir yoksulun bahçeye gelip infak beklememeleri için sabah erkenden ekin toplamak niyetiyle bahçelerine gittiklerinde büyük bir kötü sürprizle karşılaşırlar.

c-   Onlar gece uyurken Rabbin katından gönderilen bir salgın o bahçeyi sarıvermiş ve bahçe simsiyah olmuştu.

d-  Onlara kendi içlerinden peygamber geldiğinde onu yalanladılar. Onlar zulmederken azap onları hemen yakalayıverdiği için helâk olup yerin dibine geçirildiler.

16) “Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah’ın lütfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kur’an’dan ………. okuyun.” Müzzemmil sûresindeki bu âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. a) Kolayınıza geleni             b) Kısa birkaç âyet
 2. c) Uzun sûreler                    d) Anlamca hoşunuza gidenleri

17) Bilindiği gibi Müzzemmil sûresinde Firavun’dan ve ona gönderilen elçiden (Hz. Mûsâ’dan) söz edilmektedir. Hz. Mûsâ, Firavun’a İslâm’ı tebliğ etme görevi verilince Allah’a duâ ederek bazı isteklerde bulunmuştu: “Fir’avn’a git. Çünkü o iyice azdı. Mûsâ ‘Rabbim! dedi, ruhuma genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver, kardeşim Hârun’u. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl…” Bu âyetlerin devamında Hz. Mûsâ’nın bunları niçin istediği belirtilir. Kur’an’a göre Hz. Mûsâ, bunları niçin istiyordu?

a-  “Küfür düzenini yıkalım diye”                                      b- “Bize inananların sayısı artsın diye”

c-  “Tesbih etmemiz ve zikr etmemiz artsın diye”             d- “Fir’avn’a galip gelelim diye”

18) Kur’an’da belirtildiğine göre; müşriklere, ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denildiğinde, ne tür tepkide bulunurlar?

a- Bu konuyu düşünüp değerlendireceklerini, araştırdıktan sonra karar vereceklerini, hangi görüşün delili kuvvetliyse ona uyacaklarını söylerler.

b- Atalarının üzerinde bulundukları yolda devam edeceklerini ifade ederler.

c- Allah’ın indirdiklerine derhal itaat ederler.

d- Herhangi bir tepki göstermeyip çağrıyı cevapsız bırakırlar.

19) Teheccüd namazının veya Kur’an’ı tertîl üzere okumanın özelliğiyle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim aşağıdakilerden hangi ifâdeyi kullanır?

a-   Gece neşesi               b- Gece keyfi                      c- Gece huzûru     d- Gece mutluluğu

20) Aşağıdakilerden hangisi “kıyâmet”in Kur’an’da zikredilen diğer isimlerinden biri değildir?

a-  es-Sâatu                                                          b- el-Yevmu’l-Hısâb

c-  el-Yevmu’l-Ûlâ                                                 d- el-Yevmu’l-Âhır

21) Sakar adlı cehennem ile cezalandırılmaya sebep olarak gösterilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Namaz kılanlardan olmamak ve yoksulu doyurmamak,

b- Bâtıla dalanlarla birlikte dalıp gitmek,

c- Tâğutlara hiçbir şeyi şirk koşmamak,

d- Âhireti, hesap gününü yalanlamak.

22) Müddessir sûresinde, Allah’ın öğütlerinden yüz çevirerek uzaklaşanların durumu, aşağıdaki şıklarda ifade edilen şekillerden hangisi ile tasvir edilmektedir?

a- Aslandan ürküp kaçan merkeplerin durumu gibi

b- tâğutî düzenin kapılarında ev sahibinden kemik bekleyen ve kuyruk sallayan bir köpek gibi

c- Kitaptan beslenip kitaba zarar vermeye çalışan böcekler gibi

d- Dilediği yerde bağırıp dilediği yeri pislediği halde akılsızların kendisine taptığı kutsal(!) inekler gibi.

22) Tekvîr sûresinde Kur’an’ın kimler için bir hatırlatma veya bir öğüt olduğu ifade ediliyor?

a- Günahın kendilerini kuşattığı insanlar için           b- Doğru yolu arzulayanlar için

c- Cenneti isteyenler için                                         d- Yoldan çıkmış, öğüde ihtiyacı olanlar için

23) “Doğrusu, arınan kurtulmuştur” şeklinde A’lâ Sûresinde zikredilen “Nefsini temizledi; onu şirk, günah, nifak, rics, cehâlet ve kötü duygular ve benzerinden arındırdı, ona itaati ve takvâyı öğretti; kısaca gönlü temizleyip arındırdı” anlamındaki kelime, aşağıdakilerden hangisidir?

a- tezekkâ             b- efleha                c- sallâ                      d- dessâ

24) Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını (tevhid inancını, şeriatı dillendirmeyi) yasaklayanlar ve mescitlerin harap olması için uğraşanlara Kur’an hangi sıfatı veriyor?

a- İnsanların en câhili

b) En büyük lânete uğrayanlar

c) İnsanların en zâlimi

d) İnsanların en büyük hâini ve fitnecisi

25) Bilindği gibi, Kur’an’da “dünya hayatını üstün tutmak” kınanmaktadır. Seçeneklerden hangisi, “dünya hayatı” konusunda Kur’an’ın değerlendirmelerinden biri değildir?

a- Kur’an, âhireti unutturmayan, kişinin kulluk görevlerine engel olmayan, insanı sapıklığa götürmeyen dünya hayatını kötülemez.

b- Kur’an, dünya hayatı için, oyun, oyalanma, eğlence, süs, aldatıcı geçinme aracı, mal ve çocuk bakımından bir övünme ve çoğalma yarışı olduğunu söyler.

c- Kur’an, “dünya” hayatını, kişiyi Allah’tan uzaklaştıran iğreti, âdi, sefil bir hayatın ifadesi olarak kullanmaktadır. Kur’an, dünyayı tiksinilmesi gereken kokmuş bir et olarak tasvir eder.

d- Kur’an, âhiret hayatının dünya hayatından daha hayırlı ve daha ebedî olduğunu, âhiret hayatını dünyaya tercih etmemizi, ama dünyayı da ihmal etmememizi istiyor. Dünya güzelliğiyle âhiret güzelliğinin bir arada bulunması gerektiğini belirtiyor.

26) A’lâ Sûresi 9. âyette: “Eğer öğüt fayda verirse, sen de öğüt ver” buyrulmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak yine Bakara sûresi 6. âyette şöyle denir: “Gerçek şu ki kâfir olanları inzar etsen de inzar etmesen de (uyarsan da uyarmasan da) onlar için birdir; iman etmezler.” Bu âyetleri Kur’an bütünlüğünde ele aldığımızda, aşağıdaki yargılardan hangisi anlaşılmaz? Yani, bu âyetlerden yola çıkılarak, kâfirlere karşı uyarı görevi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Tüm kâfirler, yoldan çıkmış, Allah’ın nimetlerini inkâr eden, gerçeği örten, İslâm’ı görmezlikten gelen kimselerdir. Bunları, uyarsak da uyarmasak da bizim için fark etmez; çünkü onlar iman etmezler.

b- Ortaya çıkan karakter tahlili ve delillerle tebliğin büyük ihtimalle sonuç vermeyeceği belli olan kişilerle uğraşmayı sürdürerek vakit geçirmeyip; netice getirme ihtimali büyük olan kişilere inzar/uyarı görevi yapılmalıdır.

c-  Kâfirlerin hakka karşı tutumları, onlara tebliğ ve uyarı yapmamıza engel değildir. İnzarın yapılıp yapılmaması, onlar için eşittir, fark etmez; ama bizim için bu görevi yapıp yapmamak eşit değildir.

d- Âyetteki ifade, tüm kâfirleri kapsamaz. İnzarın/uyarının fayda etmediği kâfirler, akıllarını ve alıcılarını kullanmayarak kendi olumsuz tavırları yüzünden kalpleri mühürlenen, doktorun ümitsiz vaka kabul ettiği hasta gibi olan inatçı kâfirlerdir.

27) Hz. Mûsâ, Firavun’a İslâm’ı tebliğ etme görevi verilince Allah’a duâ ederek bazı isteklerde bulunmuştu: “Fir’avn’a git. Çünkü o iyice azdı. Mûsâ ‘Rabbim! dedi, ruhuma genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver, kardeşim Hârun’u. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Ve onu işime ortak kıl…” Âyetlerin devamında Hz. Mûsâ’nın bunları niçin istediği belirtilir. Kur’an’a göre Hz. Mûsâ, bunları niçin istiyordu?

a- “Küfür düzenini yıkalım diye”                         b- “Bize inananların sayısı artsın diye”

c- “Fir’avn’a galip gelelim diye”                           d- “Tesbih ve zikrimiz artsın diye”

28) Belâ/imtihan konusuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi tümüyle doğrudur?

a-  Herkes Allah tarafından imtihan olmakta, denenip sınanmaktadır. Ama imtihanın yeri, süresi ve şeklini seçmek insanın elindedir.

b- Allah, kullarını dünyada imtihana tâbi tutarken, doğru cevapları önceden bildirmez; insanların birbirinden kopya çekmesini ve sınavda yardımlaşmayı yasak kılar.

c-  Fitne kelimesi de Kur’an’da çoğunlukla imtihan anlamında kullanılır. Ama fitne kelimesi, mü’minlerin imtihanı için kullanılmaz; sadece kâfirlerin sınavı için kullanılır. Çünkü fitne, kâfirlerin alâmetidir; mü’minlere fitne hiç bulaşmaz.

d-  Dinin emir ve yasakları çeşitli yönleriyle belâdır. Emredilen bazı hususlar, bedene zorluk verir, mü’minler münâfıklardan belâ ile ayrılır ve insanlar şükretsinler diye nimetlerle, sabretsinler diye zorluklarla belâya uğratılırlar.

29) Yeme-içme ile ilgili Kur’ân-ı Kerim’de çok az sayıda haram kılınan/yasaklanan gıdalar vardır. Seçeneklerden hangisi, bu yasakları tam ve doğru olarak belirtir?

a-  Meyte, murdar hayvan, domuz, eşek eti, yırtıcı hayvan, içki

b-  Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar, sarhoşluk veren içkiler

c-  Leş, domuz eti, besmelesiz kesilen hayvan, rakı

d- Domuz eti, leş, eşek eti, sarhoşluk veren içki, besmelesiz kesilen hayvan

30) “Korku Namazı” ne demektir?

a- Özellikle savaş şartlarında düşman gibi bir engel karşısında bulunan bir cemaatin, iki grup halinde nöbetle kıldıkları namaza Korku Namazı denir.

b- Kalbin titreyerek, hüzünlü bir tarzda Kur’an kıraat edilerek huşû ile yapılan secdede Allah için gözyaşı dökerek veya ağlamaklı bir şekilde Allah korkusu ile kılınan namaza Korku Namazı denir.

c- Ölüme yakın bir zamana kadar namazı terk etmeyi alışkanlık haline getiren bir insanın, ihtiyarlayınca veya ölümcül bir hastalığa yakalanınca ölüm korkusu sebebiyle kıldığı namaza Korku Namazı denir.

d- Dünyevî korkular yüzünden, meselâ müslüman patronun gözüne girmek, müslüman bir anne babanın emretmesinden dolayı, dünyevî ceza ve korkulardan ötürü kılınan namaza Korku Namazı denir.

31) Kur’ân-ı Kerim, Allah’a ve Rasûlü’ne mutlak itaati emrettiği gibi; Allah ve Rasûlüne itaat edip başkalarına da mâsiyeti emretmeyen mü’minlerden olan ülü’l emre (yetkili kişiye) de itaati emretmektedir. Yine, Kitabımız bazı kimselere de itaat edilmesini yasaklamaktadır. Seçeneklerin hangisi, kendilerine itaatin yasaklandığı bu sınıflardan değildir?

a- Bazı günahlar işleyen ana babalara, büyüklerin kendilerinden küçük olanlara, âlimlerin kendilerinden ilim yönüyle daha düşük olanlara

b- Kâfirlere, ehl-i kitaba, münâfıklara, kendisini Allah yolundan saptırmak isteyen liderlere ve büyüklere

c- Şeytana, şeytanın dostlarına, günahkârlara ve nankörlere, yalancılara, ahlâksızlara, namaza engel olanlara

d- Şirke zorlayan ana babaya, halkın çoğunluğuna, insanların ve bilmeyenlerin hevâlarına/ kötü arzu ve isteklerine

32) Kur’an’da hıristiyanların İslâm’a/tevhide zıt olan inançlarından bazı örnekler verilir. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki bu örneklerden biri değildir?

a- “Allah İsa’dır” derler.                                       b- Teslisi/üçlü ilâh anlayışını kabul ederler.

c- “İsa Allah’ın oğludur” derler.                          d- “Melekler Allah’ın kızlarıdır” derler.

33) Bakara sûresi 83 ve 84. âyetlerde, Tevrat’ın da büyük önem verdiği Allah’ın İsrâil oğullarından uyacaklarına dair kuvvetli söz aldığı ve bizim de uymamız gereken  “on emir”  sayılmaktadır. Bu on emirden ilk beşi şunlardır: 1- Allah’tan başka ma’bûd tanımayacak, O’ndan başkasına ibâdet/kulluk etmeyeceksiniz. 2- Ana babanıza ihsân edeceksiniz, 3- Akrabalarınıza, 4- yetim çocuklara, 5- yoksullara iyilik edeceksiniz. Diğer beş emir, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sayılmıştır?

a- Yalan söylemeyin, İçki içmeyin, Adam öldürmeyin, Zina etmeyin, Kumar oynamayın

b- İnsanlara güzel söz söyleyin, Namaz kılın, Zekât verin, Kan dökmeyin, İnsanlarınızı memleketinizden çıkarmayın.

c- Peygambere itaat edin, Namaz kılın, Oruç tutun, Zekât verin, Yalan yere yemin etmeyin.

d- İnsanlara güzel konuşun, Yalan söylemeyin, Adam öldürmeyin, Şehâdet kelimesini söyleyin, Namaz kılın.

“Yeryüzünde ……… tamamen kalmayıncaya ve …….. tümüyle …….. oluncaya (Allah için tatbik edilinceye ) kadar onlarla ……..”

34) Fitne konusunda müslümanların görevlerini bildiren Bakara ve Enfâl sûresindeki âyetlerin meâli olan yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki seçeneklerden sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?   

a-   fitne;  hüküm;  İslâm’ın;  cihad edin

b-   fesat;  egemenlik;  Allah’ın;  uğraşın

c-   fitne;  din;  Allah’ın;  savaşın

d-   küfür,  din;  müslümanların;  tebliğ edin

35) Kur’ân-ı Kerim, Hz. Süleyman’a verilen lütuflardan biri olarak bir madenin kendisi için eritilerek sel gibi akıtıldığından bahseder. Bu maden ne idi?

a-   altın                   b- gümüş                c- demir                   d- bakır

36) Kur’ân-ı Kerim, Sebe’ kraliçesi Belkıs’ın tahtının Hz. Süleyman’ın isteği üzerine, göz açıp kapamadan daha kısa bir sürede yanına getirildiğini haber veriyor. Bunun üzerine, Kur’an’ın ifadesine göre Hz. Süleyman ne demişti?

a-  “Bana bu nimetleri ve kimseye verilmeyen mülkü veren Allah’a hamd olsun!”

b- “Bu, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin verdiği lütfundandır.”

c-  “Bana Belkıs’ın tahtını kısa zamanda getirdiğin gibi, onu da müslüman olarak bana ulaştır; Sen her şeye güç yetirensin!”

d- “Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de mülkü çıkarıp alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil kılarsın. Sen her şeye kaadirsin!”

37) Kur’ân-ı Kerim’e göre, Allah’ın velîleri (evliyâullah) kimdir?

a-  Müttakî mü’minler, yani iman edip Allah’tan korkup sakınanlar

b-  Kerâmet gösterebilen, yani olağanüstü güçleri olan büyük insanlar

c-  Kabirlerinde yattıkları yerden kâinatta tasarruf yapan, insanlara yardım eden zâtlar

d- Peygamberimizin zamanında yaşayan, günümüze kadar insanların örnek aldığı şahsiyetler

38) Kur’ân-ı Kerim’de insanları ateşe çağıran küfür imamlarına (kâfirlerin liderlerine/önderlerine) karşı müslümanların nasıl davranmaları emredilmektedir?

a-  Onlarla savaşmak, dinimize saldırırlarsa, onları öldürmeye çalışmak.

b-  Onlara emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker yapmak.

c-  Onlara tekrar tekrar dâvet ulaştırmak ve nasihat etmek.

d-  Onları sevmemek ve onlarla beraber olmamak.

39) Allah Teâlâ, biz mü’minlerden hangi hususta yarışmamızı emrediyor?

a- Bilgi edinmede                                     b- Ticarette

c- Hayır işlemekte                                   d- Helâl olan spor dallarında

40) Hem Allah’ın, hem de lânet etme konumunda olan herkesin lânetine uğrayanlar, aşağıdakilerden hangisini yaptıkları için bu cezaya çarptırılmışlardır?

a) İnsanlara iyiliği emredip kendi nefislerini unuttukları için

b) Kötülük yapanları engellemedikleri için

c) Kelimeleri yerlerinden oynatarak Kitab’ı tahrif ettikleri için

d) İndirilen apaçık delilleri ve açıklandıktan sonra hidayeti gizledikleri için

41) Allah, meleklere “Haydi, Âdem’in önünde secdeye kapanın.” dediğinde İblîs dışında hepsi secdeye kapandı. İblîs ne yaptı ve ne oldu?

a- Âdem’e secde edileceğini sandı, Ben Allah’tan başkasına secde etmem dedi, Âsi oldu.

b- Secde etmekten kaçındı, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

c- Meleklere hocalık yapıyordu. İlminin çokluğuyla gururlandı. Allah’a şirk koşmuş oldu.

d- O zaman secdeden kaçındı. Sonra secde etti. Allah “İlk emredilince secde etmedin, şimdi mi secde ediyorsun? Kabul etmem!” dedi.

42) Peygamber çocuğu bile olsa, onun neslinden de gelse, Allah kimlere imamlık, önderlik vermeyeceğini belirtir?

a- Kâfirlere             b- Münâfıklara                 c- Yahûdilere                                d- Zâlimlere

43) Kur’ân-ı Kerim, “şehid” kelimesini bir ölüm şekli olarak değil; bir hayat şekli olarak ele alır. Ve birkaç âyette Rasûlullah ve iman eden ümmet için şehidlikle ilgili hedef belirler. Nedir bu hedef?

a) Rasul ve ümmet birbirimize şehid, örnek olmamız

b) Rasulün insanlar üzerine şehid, Bizim de birbirimize şehid olmamız

c) Rasulün bizim üzerimize şehid, bizim de insanlar üzerine şehid olmamız

d) Rasul ve ümmetin bütün insanlığa şehid, örnek olması

 

YAZILARAK CEVAPLANACAK SORULAR

1) Kur’an’da ismi geçen kaç tane kadın vardır, bunların isimleri nelerdir?

2) Kur’ân-ı Kerim’de imandan olumsuz şekilde bahsedildiği yerler var mıdır? Açıklayın.

3) Kur’ân-ı Kerim’de mü’minlerden neyi küfredip inkâr etmeleri istenir? Bu konuda bilgi verin.

4) Kur’ân-ı Kerim’de ihlâs kelimesi, ne anlamda kullanılır, bir-iki âyet örneğinde açıklayın.

5) Kur’ân-ı Kerim’de geçen hayvan cinslerinden 15 tanesini sayın. Anlamı bir hayvan cinsi olan 5 tane sûre ismi yazın.

6) Kur’an’da geçen kıssaların özellikleri hakkında bilgi verin.

7) Kur’an, hastalıklara nasıl şifa olur, bu konuyu açıklayın.

 

43 ADET TEST SORULARININ DOĞRU CEVAPLARI

SORU 1)   A– HZ. NUH VE HZ. SÜLEYMAN

SORU 2)   C- PARA

SORU 3)  A-  EBÛ CEHİL

SORU 4)  D- SİDDİKLAR – SÂLİHLER

SORU 5)  B- TAKVÂ

SORU 6)  B– KUR’AN

SORU 7) C- BAKARA, İNEK DEMEKTİR. BU, KUR’AN’DA BAKARA SURESİNDE BİR KİSSADA GEÇEN BİR ÖZEL İNEK İÇİN KULLANİLMİŞTİR. BAKARA, HZ. MUSA DEVRİNDE, İSRAİLOĞULLARİ ARASİNDA FÂİLİ BULUNAMAYAN BİR CİNÂYETTEN DOLAYİ DİYET OLARAK KURBAN EDİLMESİ GEREKEN VE BAZİ ÖZELLİKLERİ OLAN BİR İNEKTİR. BU OLAYDAN BAHSETTİĞİ İÇİN BU SUREYE BAKARA SURESİ DENMİŞTİR.

SORU 8)  A-  NEZÎR/MÜNZİR

SORU 9)  D- ŞEFAAT, SADECE ÂHİRETTE OLUR VE HER ŞEFAAT GÜZELDİR; DOLAYİSİYLA DÜNYEVÎ ŞEFAAT VE KÖTÜ ŞEFAAT OLMAZ.

SORU 10)  B- HÂMÂN,    KARUN,    SÂMİRÎ/BEL’AM,    CÜNÛD/ASKER

SORU 11)  D- İFK OLAYİ, NUR SÛRESİ

SORU 12)  B- RAB

SORU 13)  A-   FİRAVUN, HAYATİ BOYUNCA ASLA ALLAH’A İNANMAMİŞ VE HİÇ SECDE ETMEMİŞ; ‘BEN SİZİN EN ÜSTÜN İLÂHİNİZİM’  DİYEREK BAŞKA İNSANLARİ KENDİNE SECDE ETTİRMİŞTİR.

SORU 14)  D– HAKLİ BİLE OLSA, HAKKİ MÜDAFAA İÇİN DE OLSA, İNSANİN SUSMASİ KONUŞMASİNDAN DAHA HAYİRLİDİR.

SORU 15)   D-   ONLARA KENDİ İÇLERİNDEN PEYGAMBER GELDİĞİNDE ONU YALANLADİLAR. ONLAR ZULMEDERKEN AZAP ONLARİ HEMEN YAKALAYİVERDİĞİ İÇİN HELÂK OLUP YERİN DİBİNE GEÇİRİLDİLER.

SORU 16)   A) KOLAYİNİZA GELENİ

SORU 17)   C-  “TESBİH ETMEMİZ VE ZİKR ETMEMİZ ARTSİN DİYE”

SORU 18)  B- ATALARİNİN ÜZERİNDE BULUNDUKLARİ YOLDA DEVAM EDECEKLERİNİ İFADE EDERLER.

SORU 19)   A-   GECE NEŞESİ

SORU 20)   C-  EL-YEVMU’L-ÛLÂ

SORU 21)  C- TÂĞUTLARA HİÇBİR ŞEYİ ŞİRK KOŞMAMAK,

SORU 22)  A- ASLANDAN ÜRKÜP KAÇAN MERKEPLERİN DURUMU GİBİ

SORU 23)  A-  TEZEKKÂ

SORU 24)  C) İNSANLARİN EN ZÂLİMİ

SORU 25)  C- KUR’AN, “DÜNYA” HAYATİNİ, KİŞİYİ ALLAH’TAN UZAKLAŞTİRAN İĞRETİ, ÂDİ, SEFİL BİR HAYATİN İFADESİ OLARAK KULLANMAKTADİR. KUR’AN, DÜNYAYİ TİKSİNİLMESİ GEREKEN KOKMUŞ BİR ET OLARAK TASVİR EDER.

SORU 26)   A–  TÜM KÂFİRLER, YOLDAN ÇİKMİŞ, ALLAH’İN NİMETLERİNİ İNKÂR EDEN, GERÇEĞİ ÖRTEN, İSLÂM’İ GÖRMEZLİKTEN GELEN KİMSELERDİR. BUNLARİ, UYARSAK DA UYARMASAK DA BİZİM İÇİN FARK ETMEZ; ÇÜNKÜ ONLAR İMAN ETMEZLER.

SORU 27)   D- “TESBİH VE ZİKRİMİZ ARTSİN DİYE”

SORU 28)   D-  DİNİN EMİR VE YASAKLARİ ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE BELÂDİR. EMREDİLEN BAZİ HUSUSLAR, BEDENE ZORLUK VERİR, MÜ’MİNLER MÜNÂFİKLARDAN BELÂ İLE AYRİLİR VE İNSANLAR ŞÜKRETSİNLER DİYE NİMETLERLE, SABRETSİNLER DİYE ZORLUKLARLA BELÂYA UĞRATİLİRLAR.

SORU 29)   B–  LEŞ, KAN, DOMUZ ETİ, ALLAH’TAN BAŞKASİ ADİNA KESİLEN HAYVANLAR, SARHOŞLUK VEREN İÇKİLER

SORU 30)   A- ÖZELLİKLE SAVAŞ ŞARTLARİNDA DÜŞMAN GİBİ BİR ENGEL KARŞİSİNDA BULUNAN BİR CEMAATİN, İKİ GRUP HALİNDE NÖBETLE KİLDİKLARİ NAMAZA KORKU NAMAZİ DENİR.

SORU 31)   A-   BAZİ GÜNAHLAR İŞLEYEN ANA BABALARA, BÜYÜKLERİN KENDİLERİNDEN KÜÇÜK OLANLARA, ÂLİMLERİN KENDİLERİNDEN İLİM YÖNÜYLE DAHA DÜŞÜK OLANLARA

SORU 32)  D- “MELEKLER ALLAH’İN KİZLARİDİR” DERLER.

SORU 33)   B- İNSANLARA GÜZEL SÖZ SÖYLEYİN, NAMAZ KİLİN, ZEKÂT VERİN, KAN DÖKMEYİN, İNSANLARİNİZİ MEMLEKETİNİZDEN ÇİKARMAYİN.

SORU 34)   C-   FİTNE;  DİN;  ALLAH’İN;  SAVAŞİN

SORU 35)  D- BAKIR

SORU 36)   B- “BU, ŞÜKÜR MÜ EDECEĞİM, YOKSA NANKÖRLÜK MÜ EDECEĞİM DİYE BENİ SİNAMAK ÜZERE RABBİMİN VERDİĞİ LÜTFUNDANDİR.”

SORU 37)   A-  MÜTTAKÎ MÜ’MİNLER, YANİ İMAN EDİP ALLAH’TAN KORKUP SAKİNANLAR

SORU 38)  A-  ONLARLA SAVAŞMAK, DİNİMİZE SALDİRİRLARSA, ONLARİ ÖLDÜRMEYE ÇALİŞMAK.

SORU 39)  C– HAYİR İŞLEMEKTE

SORU 40)  D) İNDİRİLEN APAÇİK DELİLLERİ VE AÇİKLANDİKTAN SONRA HİDAYETİ GİZLEDİKLERİ İÇİN

SORU 41)  B- SECDE ETMEKTEN KAÇİNDİ, BÜYÜKLÜK TASLADİ VE KÂFİRLERDEN OLDU.

SORU 42)  D- ZÂLİMLERE

SORU 43)  C) RASULÜN BİZİM ÜZERİMİZE ŞEHİD, BİZİM DE İNSANLAR ÜZERİNE ŞEHİD OLMAMİZ

 

43 ADET TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARI

1  A                            11 D                          21 C                           31 A                          41 B

2  C                            12 B                          22 A                          32 D                          42 D

3  A                            13 A                          23 A                          33 B                          43 C

4  D                            14 D                          24 C                           34 C

5 B                             15 D                          25 C                           35 D

6  B                            16 A                          26 A                          36 B

7  C                            17 C                          27 D                          37 A

8  A                            18 B                          28 D                          38 A

9  D                            19 A                          29 B                          39 C

10 B                          20 C                          30 A                          40 D

 

KLASİK USULE GÖRE AÇIKLAMALI CEVABI OLAN 7 SORUNUN CEVAP ANAHTARI (DOĞRU CEVAPLARI)

(Bazı cevaplar, biraz uzun tutulmuştur. Bunların tümünün yazılması beklenmiyor. Yazılanların bu cevaplara uygun olması isteniyor.)

SORU 44)
KUR’AN’DA İSMİ GEÇEN 1 TANE KADIN VARDIR, O DA HZ. MERYEM’DİR. HZ. MERYEM’İN DIŞINDA NİCE KADINDAN BAHSEDİLİR, AMA HİÇBİRİNİN İSMİ KUR’AN’DA GEÇMEZ.

SORU 45)

İMAN, SANILDIĞININ AKSİNE, KUR’AN’DA HER KULLANILDIĞI YERDE OLUMLU ANLAMDA GEÇMEZ. ÖNÜNDEKİ NESNEYE GÖRE DEĞERLENİR. EĞER ALLAH’A VE ALLAH’IN İMAN ETMEMİZİ İSTEDİĞİ HUSUSLARA, ALLAH’IN İSTEDİĞİ GİBİ İMAN EDİLİRSE, BU ALLAH’IN RAZI OLACAĞI GÜZEL BİR İMANDIR. KUR’AN’DA İMAN OLUMSUZ, KÖTÜ BİR ŞEY OLARAK DA KARŞIMIZA ÇIKAR. BÂTILA, CİBT VE TÂĞUTA İMAN EDENLERİN, İMANLARINA ŞİRK KARIŞTIRANLARIN İMANI OLUMSUZ İMANA ÖRNEKTİR. BU İMANLAR ÇİRKİN İMANDIR. BU KONUDA KUR’AN ŞÖYLE DER:

“BÂTILA İMAN EDEN VE ALLAH’I İNKÂR EDENLER VAR YA, İŞTE ZİYANA UĞRAYACAKLAR ONLARDIR.” (29/ANKEBUT, 52)

“ONLARIN ÇOĞU, ANCAK ŞİRK KOŞARAK ALLAH’A İMAN EDERLER.” (12/YÛSUF, 106)

“(EHL-İ KİTAP) TÂĞUTA VE CİBTE (BÂTIL TANRILARA, PUTLARA) İMAN EDİYORLAR…” (4/NİSÂ, 51)

“TEK ALLAH’A İBÂDETE ÇAĞRILDIĞI, DUÂ EDİLDİĞİ ZAMAN KÜFREDERDİNİZ. O’NA ŞİRK KOŞULUNCA (BUNA) İMAN EDERDİNİZ. ARTIK HÜKÜM, YÜCELER YÜCESİ ALLAH’INDIR.” (40/MÜ’MİN, 12)

“İMAN EDİP DE İMANLARINA HERHANGİ BİR ZULÜM BULAŞTIRMAYANLAR VAR YA, İŞTE EMN (GÜVEN) ONLARINDIR. VE ONLAR HİDÂYETİ (DOĞRU YOLU) BULANLARDIR.” (6/EN’ÂM, 82)

SORU 46)
KUR’ÂN-I KERİM, TÂĞUTU İNKÂR EDİP ONA KÜFRETMEYİ, İMANIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTI SAYAR. BAKARA SÛRESİ 256. ÂYETTE ŞÖYLE DER: KİM TÂĞUTA KÜFREDER, YANİ ONU İNKÂR EDERSE VE ALLAH’A İMAN EDERSE, KOPMASI MÜMKÜN OLMAYAN SAĞLAM BİR KULPA YAPIŞMIŞ OLUR…” TÂĞUT, TUĞYAN EDİP HADDİ AŞAN, İSYANDA AŞIRI GİDEN ETKİN VE YETKİN KİŞİDİR. ALLAH’IN İNDİRDİĞİYLE HÜKMETMEYEN YÖNETİCİLERDİR. ÖZELLİKLE, ALLAH’IN KOYDUĞU HÜKÜMLER YERİNE, ONLARA ALTERNATİF OLARAK KENDİLERİ KANUNLAR KOYAN VE İNSANLARI ALLAH’A DEĞİL, KENDİLERİNE İTAATE ÇAĞIRAN YÖNETİCİLER TÂĞUTTUR. İSLÂMÎ DEVLET YERİNE, İNSANLARIN HAYATINA MÜDAHALE EDEREK ONLARA YÖN VEREN KAPİTALİZM, SOSYALİZM, LAİKLİK, KEMALİZM GİBİ HER TÜRLÜ İDEOLOJİLER TÂĞUTÎ DÜZENLERDİR. BİR MÜSLÜMAN BUNLARI DA REDDETMELİDİR.

SORU 47)
KUR’ÂN-I KERİM’DE İHLÂS KELİMESİ, DAHA ÇOK DİN KAVRAMIYLA BİRLİKTE ELE ALINIR VE AMELDEN ZİYÂDE, İNANÇTA ALLAH’A GÖNÜLDEN BAĞLILIK ANLAMINDA KULLANILIR. KUR’AN’DA 10 YERDE GEÇEN “MUHLİSÎNE LEHU’D-DÎN” İFADESİNDEKİ İHLÂS KAVRAMI, DİNİ, YALNIZ ALLAH’A HAS KILMA ANLAMINA GELİR. YİNE, YALNIZCA ALLAH’A YÖNELİP O’NA KULLUK ETME, O’NA GÜVENİP O’NDAN DİLEKTE BULUNMA, SADECE ALLAH’IN DİNİNİ TANIYIP DİN KONUSUNDA KENDİNİ ALLAH’A ADAMA, SAF DİNDARLIK ANLAMINA DA GELİR. BU ŞEKİLDE, HEM ŞİRKE, HEM RİYÂYA ZIT BİR ANLAM TAŞIR. 7/A’RÂF, 29; 98/BEYYİNE, 5. ÂYETLERDE OLDUĞU GİBİ. YİNE KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ “İBÂDULLAHİ’L-MUHLASÎN” İFÂDESİ, “ALLAH’IN YARDIMINA MAZHAR OLUP HÂLİS DİNDARLIĞA VE HİDÂYETE ULAŞTIRILMIŞ KULLAR” MÂNÂSINA GELMEKTEDİR. 15/HİCR, 40; 38/SÂD, 83 GİBİ ÂYETLERDE BİLDİRİLDİĞİNE GÖRE ŞEYTAN, İHLÂSLI KİŞİLERE ZARAR VEREMEYECEĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİR. BU SEBEPLE KUR’AN’DA İHLÂS, 10/YÛNUS, 24; 19/MERYEM, 51; 38/SÂD, 45-46 GİBİ ÂYETLERDE PEYGAMBERLERİN BAŞLICA NİTELİKLERİNDEN SAYILMIŞTIR. AYRICA, KUR’ÂN-I KERİM’İN 112. SÛRESİNE, DİNİN TEMEL İLKESİ OLAN TEVHİDİ EN HÂLİS, EN GÜZEL ŞEKİLDE DİLE GETİRDİĞİ İÇİN, TEVHİD ANLAMINDA “İHLÂS” ADI VERİLMİŞTİR.

İHLÂS, KUR’ÂN-I KERİM’DE İBÂDETLERİN HÂLİS BİR NİYETLE, GÖSTERİŞE KAPILMADAN, SIRF ALLAH RIZÂSI İÇİN YAPILMASI ANLAMIYLA BİRLİKTE, GENEL ANLAMDA KULLUK (39/ZÜMER, 2, 3, 11; 12/YÛSUF 24; 98/BEYYİNE, 5) VE DİNİN SADECE ALLAH’A HASREDİLMESİ ANLAMINDA (7/A’RÂF, 29; 4/NİSÂ, 146; 10/YÛNUS, 22; 29/ANKEBÛT, 65 VD.); ŞİRKİN ZIDDI OLARAK (29/ANKEBÛT, 65; 98/BEYYİNE, 5) KULLANILMAKTADIR.

SORU 48)

DEVE, SIĞIR, KOYUN CİNSİ ANLAMINDAKİ “EN’ÂM”

KUŞ ANLAMINDA “TAYR-TÂİR”

SIĞIR (İNEK) ANLAMINA GELEN “BAKAR, BAKARA”

DEVE ANLAMINA GELEN “CEMEL, DAMİR, İBİL, NÂKA, IŞÂR”

KOYUN ANLAMINDA “DA’N, ĞANEM, NA’CE”

AT ANLAMINDAKİ “HAYL, ÂDİYÂT, CİYÂD”

BALIK ANLAMINDA “HÛT, HÎTÂN, NÛN, HÛT”

EŞEK ANLANIDA “HIMÂR, HAMÎR, HUMUR”

DOMUZ ANLAMINDA HINZÎR KELİMESİ

KÖPEK ANLAMINDA “KELB”

KARINCA ANLAMINDA “NEML”

BILDIRCIN ANLAMINDA “SELV”

YILAN ANLAMINDA “SÜ’BÂN”

MAYMUN ANLAMINDA “KIRADE”

KURT ANLAMINDA “Zİ’B” ÇEKİRGE ANLAMINDAKİ “CERÂD”

KARA SİNEK ANLAMINDA “ZÜBÂB”

KARGA ANLAMINDAKİ “ĞURÂB”

KATIRLAR ANLAMINA GELEN “BİĞÂL”

AĞAÇ KURDU ANLAMINDAKİ “DÂBBETU’L-ARZ”

KURBAĞALAR ANLAMINDAKİ “DAFÂDİ’

SİVRİSİNEK ANLAMINA GELEN “BEÛD(A)”

KUŞ SÜRÜSÜ ANLAMINDAKİ “TAYRAN EBÂBÎL”

FİL ANLAMINDAKİ “FÎL”

BİR KUŞ ADI OLAN “HÜDHÜD”

ARSLAN ANLAMINDA “KASVERA”

HAŞERAT ANLAMINDA “KUMMEL”

KEÇİ ANLAMINDA “MA’Z”

ARI ANLAMINDA “NAHL”

ANLAMI HAYVAN CİNSİ OLAN SÛRELER: İNEK ANLAMINA GELEN “BAKARA SÛRESİ”, ARI ANLAMINA GELEN “NAHL SÛRESİ”, ÖRÜMCEK ANLAMINA GELEN “ANKEBÛT SÛRESİ”, KARINCA ANLAMINA GELEN “NEML SURESİ”, BİLDİĞİMİZ FİL ANLAMINDAKİ “FİL SÛRESİ”, DEVE, SIĞIR VE KOYUN GİBİ HAYVANLARIN ORTAK ADI OLAN “EN’ÂM SÛRESİ” VARDIR.

SORU 49)

KUR’AN’IN ANLATTIĞI KISSALAR TARİHÎ HAKİKATLER, GEÇMİŞLERİN HABERLERİDİR (20/TÂHÂ, 99; 18/KEHF, 13);

KUR’AN, İNSANLARI DOĞRU YOLA İLETMEK İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. BUNUN İÇİN DE HİKMET VE GÜZEL ÖĞÜT METODUNU KULLANMAKTADIR. YAŞANMIŞ OLAYLARI ETKİLİ BİR ÜSLÛPLA ANLATMIŞ, BUNU YAPARKEN, BENZER OLAYLARIN İNSANLARIN BAŞINA HER ZAMAN GELEBİLECEĞİNİ VURGULAYARAK DERSLER ÇIKARILMASINI İSTEMİŞTİR.

KUR’AN’IN METOD OLARAK KULLANDIĞI BEYAN, ÖĞÜT VE HİKMET UNSURLARI KISSADA BİR ARAYA GELMİŞ BULUNMAKTADIR. KUR’AN’IN İÇİNE ALDIĞI BEŞ KONU (İMAN, İBÂDET, MUÂMELÂT, UKÛBÂT, AHLÂK VE KISSALAR) DAN KAPSAM İTİBARIYLA EN GENİŞ OLANI AHLÂK VE KISSALARDIR. GERÇEKTEN DE, PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ GAYESİ İMANLI VE AHLÂKLI İNSANLAR YETİŞTİRMEK OLDUĞU İÇİN KUR’ÂN-I KERİM’İN YARISINA YAKIN BÖLÜMÜ, İNSANLARA DERS VE İBRET OLMAK ÜZERE ANLATILAN GEÇMİŞ PEYGAMBERLERİN VE MİLLETLERİN KISSALARIDIR.

KISSANIN İNSAN EĞİTİMİNDE BÜYÜK ROLÜ VARDIR. GEÇMİŞ İNSANLARIN BAŞINDAN GEÇEN OLAYLARI VE SEBEPLERİNİ ANLATMAK, BUGÜNÜN İNSANINA DA YOL GÖSTERİR, DERS VERİR. ÇÜNKÜ İNSAN, YARATILIŞI, EĞİLİMLERİ VE ZAAFLARIYLA AYNI İNSANDIR. TARİHTE YAŞAMIŞ İNSANLAR VE MİLLETLER İÇİN SÖZKONUSU OLAN, BUGÜNÜN İNSANI İÇİN DE SÖZKONUSUDUR. MESELÂ; İNKÂRCILARIN VE ZÂLİMLERİN ACI SONLARI KUR’AN’DA, FİRAVUN VE ORDUSUNUN DENİZDE BOĞULMASINA YOL AÇAN ZULÜMLERİ ANLATILMAK SÛRETİYLE GÖZLER ÖNÜNE SERİLİR. YİNE SIKINTILARA GÖĞÜS GEREREK, ALLAH’A OLAN İMAN VE TEVEKKÜLÜNÜ KAYBETMEYEN KİMSELERİN, SONUÇTA BÜYÜK MERTEBELERE ULAŞACAKLARI VE SABIRLARININ MÜKÂFATINI GÖRECEKLERİ HZ.YÛSUF KISSASINDA EN GÜZEL ŞEKİLDE ANLATILIR.

KUR’AN’DA GEÇEN KISSALARDA ESAS GÂYE; “TARİHÎ BİLGİ VERMEK OLMADIĞI İÇİN, YER VE ZAMAN BELİRTİLEREK TEFERRUATA GİRİLMEZ. ESAS GÂYE: “ÇEŞİTLİ TOPLUMLARIN TARİHLERİNDEKİ BİRTAKIM ÖZELLİKLERİ BELİRTMEK, DİĞER PEYGAMBERLERİN HAYATINDA, HZ.MUHAMMED’İN HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI OLAYLARA BENZEYEN HÂDİSELERİ AÇIKLAMAK, HAK VE HAKİKATİN DAİMA GALEBE ÇALDIĞINI, DAİMA ÜSTÜN GELDİĞİNİ GÖSTERMEK; PEYGAMBER’E VE MÜ’MİNLERE TESELLİ VERMEK, HER PEYGAMBERİN KARŞILAŞMIŞ OLDUĞU MUHÂLEFETİN ENİNDE SONUNDA YIKILDIĞINI VE ERİDİĞİNİ TARİHÎ MİSALLERLE TESBİT EDEREK MÜ’MİNLERİN AZMİNİ KUVVETLENDİRMEKTİR.”

KUR’AN KISSALARI; PEYGAMBER KISSALARI VE GEÇMİŞLERİN HABERLERİ DİYE İKİ KISIMDAN MEYDANA GELİR.

KUR’ÂN-I KERİM’DE EN VECİZ VE EN GÜZEL ŞEKİLDE ANLATILAN VE GÖZLERİMİZİN ÖNÜNE CANLI TABLOLAR HALİNDE SERİLEN KISSALARIN BİR KISMINI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

1) ÂDEM İLE MELEKLER VE İBLİS, ÂDEM İLE HAVVA, ÂDEM VE İKİ OĞLU (HÂBİL VE KABİL) HÂDİSESİ,

2) NUH, HÛD, SÂLİH, ŞUAYB, EYYUB’UN (A.S.) HAYATI VE TEVHİD MÜCÂDELESİ,

3) LOKMAN (A.S.)’IN OĞLUNA YAPTIĞI ÖĞÜTLER,

4) İBRÂHİM (A.S.) VE OĞULLARININ KISSASI, KÂBE’NİN TEMELLERİNİN YÜKSELTİLMESİ, İSMAİL’İN KURBAN EDİLMESİ HÂDİSESİ,

5) YUSUF’A (A.S.) KARŞI KARDEŞLERİNİN KISKANÇLIĞI VE ONU KUYUYA ATMALARI, YUSUF İLE AZİZ’İN KARISI ARASINDA GEÇEN HÂDİSE, YUSUF’UN HAPSE GİRMESİ, KARDEŞLERİYLE GÖRÜŞMESİ,

6) MÛSÂ’NIN (A.S.) RASULLÜĞÜNDEN ÖNCEKİ HAYATI, RİSÂLETİ, MÛCİZELERİ, FİRAVUN’UN İNADI, İSRAİLOĞULLARININ MISIR’DAN ÇIKMASI, BAKARA VE HIZIR (DİYE BİLİNEN, KENDİSİNE RAHMET VE İLİM VERİLEN KUL) KISSASI,

7) DÂVUD VE SÜLEYMAN’IN (A.S.) KISSASI, SÜLEYMAN VE BELKIS,

8) İSA’NIN (A.S.) DOĞUMU, RİSÂLETİ, SOFRASI,

9) İSRAİL OĞULLARI, ZÜLKARNEYN, ASHÂB-I KEHF, ASHÂB-I UHDÛD, ASHÂB-I FİL,

10) İSRÂ, HİCRET, BEDİR, UHUD, BENÎ NADİR, AHZAB, MEKKE FETHİ, HUNEYN GAZVESİ, İFK HÂDİSESİ VE MÜNÂFIKLARA ÂİT KISSALAR.

KUR’ÂN-I KERİM’DE ANLATILAN KISSALARIN HİKMETLERİ

KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ KISSALARIN OLDUKÇA BÜYÜK, PEK ÇOK HİKMETLERİ VARDIR. BUNLARIN BAZILARI ŞUNLARDIR:

 1. YALANLAYANLARI CEZÂLANDIRMAK SÛRETİYLE YÜCE ALLAH’IN ADÂLETİNİN AÇIKLANMASI (11/HÛD, 101).
 2. MÜ’MİNLERİ MÜKÂFATLANDIRMAK SÛRETİYLE ALLAH’IN LUTFUNUN AÇIKLANMASI (54/KAMER, 34-35).
 3. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN, YALANLAYICILARIN KENDİSİNE YAPTIKLARINA KARŞI TESELLİ EDİLMESİ (35/FÂTIR, 25-26).
 4. MÜ’MİNLERİ İMAN ÜZERE SEBAT ETMELERİ VE İMANLARINI ARTTIRMALARI İÇİN TEŞVİK ETMEK (30/RÛM, 47).
 5. KÂFİRLERİ KÜFÜRLERİNİ SÜRDÜRMEKTEN SAKINDIRMAK (47/MUHAMMED, 10).
 6. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) RİSÂLETİNİ İSPATLAMA. ÇÜNKÜ GEÇMİŞ ÜMMETLERE DÂİR HABERLERİ ANCAK YÜCE ALLAH BİLİR (11/HÛD, 49; 14/İBRAHİM, 9)

SORU 50)
“KUR’AN’DAN İNANANLARA RAHMET VE ŞİFA OLAN ŞEYLER İNDİRİYORUZ. O, ZALİMLERİN İSE SADECE KAYBINI ARTIRIR.” (17/İSRÂ, 82)

“EY İNSANLAR! RABBİNİZDEN SİZE BİR ÖĞÜT VE KALPLERDE OLANA ŞİFA, İNANANLARA DOĞRUYU GÖSTEREN BİR REHBER VE RAHMET GELMİŞTİR.” (10/YUNUS, 57) 

“KUR’AN ŞİFADIR.” (10/YÛNUS, 57; 17/İSRÂ, 82; 41/FUSSILET, 44). HEM FERDÎ HASTALIK, PROBLEM, STRES VE BUHRANLARIMIZA; HEM DE SOSYAL KARGAŞAMIZA. AYNI ZAMANDA DEVLET YÖNETİMİNİN ÖLÜMCÜL HASTALIKLARINA ŞİFADIR. ANCAK, UNUTMAMALIYIZ Kİ, BİR İLÂCIN ŞİFAYA VESİLE OLMASI İÇİN, O İLACIN KULLANILMASI GEREKİR. SADECE REÇETENİN VEYA PROSPEKTÜSÜN OKUNMASIYLA ŞİFA BEKLENEMEZ. BUNUN BÖYLE OLDUĞU SAYISIZ DENEY VE TECRÜBELERLE KANITLANMIŞ TARİHÎ VE GÜNCEL BİR VÂKIADIR. AYNI İLAÇ, BAYATLAMADAN BOZULMADAN DURUYOR. RAFLARDA, KABINDAN AÇILMADAN TUTULUYOR. UYGULAYACAK HASTALARI BEKLİYOR.

“DE Kİ, BU, MÜ’MINLERE DOĞRULUK REHBERI VE ŞIFÂDIR.” (41/FUSSILET, 44). KUR’AN, BEDENSEL HASTALIKLARIMIZDAN ZIYADE, MÂNEVÎ HASTALIKLARIMIZA ŞIFA VERIR. ÂHIRETTE KATLANILMAZ ACILAR ÇEKMEYE SEBEP OLACAK BÂTIL INANÇLARIMIZI, YANLIŞ DAVRANIŞLARIMIZI VE ÇIRKIN AHLÂKIMIZI TEDAVI EDEREK, IMANIMIZI SAĞLAMLAŞTIRIR, AHLÂKIMIZI GÜZELLEŞTIRIR.

“ONLAR İMAN EDEN VE ALLAH’I ZİKRETMEKLE GÖNÜLLERİ HUZUR BULAN KİMSELERDİR. İYİ BİLİN Kİ ANCAK ALLAH’I ZİKRETMEKLE GÖNÜLLER HUZUR BULUR.” (13/RA’D, 28). BU ÂYET-İ KERİMEDE, ANCAK ALLAH’IN ZİKRİYLE GÖNÜLLERİN MUTMAİN OLUP HUZUR BULACAĞI BELİRTİLİYOR. GÖNÜLLERİN HUZUR BULACAĞI, DOYUMA ULAŞACAĞI ZİKİR; KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMAK, HAYATIMIZA GEÇİRMEK, NAMAZ GİBİ İBADETLER, ALLAH’LA BERABERLİK GİBİ UYGULAMALARDIR.

“BEDENÎ, RUHÎ, AHLÂKÎ, TOPLUMSAL HASTALIKLARIMIZIN ŞİFASIDIR, KUR’AN. BİZE, KAPI ÇALMANIN ADABINDAN, DEVLET YÖNETMENİN KURALLARINA KADAR HER ŞEYİ ÖĞRETİR KUR’AN. 114 SURE; ECZANELERDEKİ İLAÇLARIN KONDUĞU RAFLAR GİBİDİR. 6236 AYET-İ KERİME O RAFLARDAKİ ILAÇLAR GİBİDİR.

MÂNEVÎ HASTALIKLARIMIZA ŞİFA VESİLESİ OLDUĞU GIBI, BEDENİMİZLE İLGİLİ HASTALIKLARA DA ŞİFADIR. ALLAH’IN YASAKLADIĞI YİYECEK VE İÇECEKLERİ VE YANLIŞ YAŞAYIŞ ÖZELLİKLERİNİ TERK ETTİĞİMİZDE VÜCUDUMUZ DAHA SIHHATLI OLUR, SAĞLIĞIMIZI KORURUZ.

 

 

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. 17. ve 27 sorular aynı. 32. sorunun cvbı nasıl d olur? a. dır 26. soruyuda kim hazırladıysa tebrik ederim beyin yaktı, bu sınavların devamını bekliyoruz Allaha emanet olun kardeşler.

 2. Selamun Aleykum puanlama 100 üzerinden mi yoksa 98 üzerinden mi yapıldı acaba?Çünkü bir soru iki kez yazılmıştı ve benim testten 41 doğrum vardı ve 80 puan aldım oysa 82 puan almam gerekiyordu.Puanlama konusunda biraz kafam karıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Enter Captcha Here :

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu