FaaliyetlerMuhtelif FaaliyetlerVideolarYazılar

Şiir: Suçumu Seviyorum -II-

Zalimler “suç” saydılar, İslamî yolumuzu

İslam şerefimiz, seviyoruz “suç”umuzu

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Birinci 28 Şubat darbe ve zulüm sürecinde” 1999 yılında yazdığım ve laik Kemalist rejime göre suç sayılan fiillerimi anlatıp yapılan zulümlere itirazımı yükselttiğim “Suçumu Seviyorum” şiirimin ikinci bölümünü sunuyorum.

Bu şiirimi, “İkinci 28 Şubat” baskı ve zulüm süreci olan son beş yılda yapılan keyfi uygulamalarda aynı şekilde zulme ve haksızlığa uğrayan bütün Müslüman kardeşlerime ve tüm mazlumlara yönelik zulümleri protesto etmek ve zalimleri bir daha ifşa etmek amacıyla 2021 yılının Şubat ayında sizlere okuyorum.

 

Bakın Neler Yapmışım ve Hangi Suçları İşlemişim?

Zulüm yapmadım, hakaret etmedim hiç kimseye

Zorlamadım kimseyi, bir inanç ve düşünceye

 

Kimliğimi savundum ve hür yaşamak istedim

Resmi düşünce ve kimliğini kabullenmedim

 

İki yüzlülük ve riya olunca, “atasözünde”

Tabi zamanla izi kaldı, tüm toplumun özünde

 

“Köprüyü geçmek için, dayı yaptılar ayıyı”

“İte dalanmaktansa”, hep “dolandılar çalıyı”

 

Başka atasözü de vardı, Ata’ya tapanların

“Onda dokuzu kaçmaktır” dediler, kahramanlığın

 

Atasözüydü; “Bin yaşasın bana değmeyen yılan”

Tabi ki, pis bencillik oldu, tüm topluma yayılan

 

Geçer akçe; bencil, korkak ve ikiyüzlü olmaktı

“Ayıya dayı demek” ya da “çalıyı dolanmak”tı

 

İlkeli olmak istedim, reddettim bu zilleti

Korumaktı niyetim; iman, onur ve şahsiyeti

 

Vahye şahidliği, adaletle yapmaktı hedefim

Taviz, uzlaşma değil; dinde netlikti tercihim

 

Yalnız Allah’a kulluktu, değişmez istikametim

Tevhidî iman, salih amel, yoldaki işaretim

 

Her an gelecek olan ölümü, tefekkür ettim

Ahiret ve hesabı, sürekli tezekkür ettim

 

Daima, Rabb’imin rızasını kazanmaya azmettim

Hidayetle şereflendirdiği için, sonsuz hamdettim

 

Her tür sıkıntıya katlanmalıydım, dinim uğrunda

Hâl ve kâl ile yaymalıydım, ne var ise Kur’an’da

 

Direnip de sabretmeliydim, tüm baskılara, mertçe

Gereken bedeli ödemeliydim, hem de cömertçe

 

İşte bu bilinç ve tefekkürle çıktım ben yola

Hep Hakk’ı esas aldım, bakmadım sağa sola

 

Hiç aldırmadım, kınamacıların kınamasına

Doğrudan ayrılmadım, kapılıp dünya hesabına

 

Reddettim bâtılı, Hakk’ı benimsedim daima

Korudum kimliğimi, sadık oldum imanıma

 

Hırsızlık yapmadım, şiddete başvurmadım

Eroin satmadım, banka dolandırmadım

 

Bunları yapan zalimler, hep ülkeyi yönettiler

Halkın hakkını gasp edip, sürekli zulmettiler

 

Yalnız tebliğ yaptım, bâtıla bulaştırmadan Hakk’ı

İslam’ı anlattım, daima vahye çağırdım halkı

 

Adaleti savunup baş kaldırdım, her zulme ve zalime

“Haksızlığa isyan etmek” uygundu, İslami kimliğime

 

“Sağcı”yken,“solcu”yla çatıştım, “ulus devlet” adına

Mü’min olunca, sahip çıktım,“solcu”nun da hakkına

 

Ulus devlet için,“solcu”larla kavga, kaos çıkartan

Bu adaletsiz hâlimi, neydi inkılâba uğratan?

 

Vahiydi, inkılâba uğratan bu sağcı hâlimi

Ancak tevhidî iman, âdil, âlim yapar zâlimi

 

Bu köklü değişim ve adaletin kaynağı Kur’an’dı

“Muhammedü’l Emin”in izinde, tevhidî bir imandı

 

Kur’an’la kalktı, ulusçu bağnazlık ve sağcı körlük

Vahyin gereği, adalet ve her insana özgürlük

 

Kur’an, Allah’ın Nur’u, adaletin sönmez güneşi

Rabb’imiz kefil, yazılamaz bir benzeri ve eşi

 

Bütün insanları, eşit yaratmıştı Yaradan

Tüm insanların kökeni, aynı anne babadan

 

Kur’an öneriyordu, tevhidi ve adaleti

Her insana yüklüyordu, arzdaki hilafeti

 

Özgür bırakmıştı, Hak-bâtıl kavşağında insanı

İrade serbestisi verip, öngörmüş imtihanı

 

Mademki yüklenmişti, imtihan ve emaneti

İnsan özgürce bulmalı, Hak yolu, hidayeti

 

Önerirken insanlara, kurtuluşun yolunu

Gösteriyordu her yolun, ahiretteki sonunu

 

“Dileyen iman, dileyen inkâr etsin”, Rabb’in ayeti

“Dinde zorlama yoktur” hükmü, zorlamaz hidayeti

 

Allah’a kulluğu reddeden, özgür olduğunu sanır

Aslında, kula kul-köle olur ve tağuta tapınır

 

Hayatın tümünde “hüküm Allah’ın”, ayeti var Kur’an’ın

Bu yüzden, bütün tağutlar düşmanıdır, tevhidî imanın

 

Ey Tağut! Laik işgalle kirlettin, insanların zihnini

Zorlama artık toplumu, herkes serbestçe seçsin dinini

 

Dileyen “sağcı”,”solcu”, “laik” olsun ya da Müslüman

Herkes hesabını verecek, din günü geldiği zaman

 

Sınav sürecinde, herkese lâzım özgürlük ve hak

Rabb’in verdiği emanete, her irade müstahak

 

Müslim olanın özgürlüğü, iman edince biter

Allah’a teslim olan için, hududu vahiy çizer

 

Rabb’imiz lütfetmiş, temel hak ve hürriyeti

Herkese; can, mal, akıl, nesil, din emniyeti

 

İslam, her insana eşit sunmuş, bu tür hakları

Tekâmül yolunda, gerekli tüm korunakları

 

Kula kulluk zillet ve zulümdür, yaşayan için

Sömürüsüz hür bir hayat, haktır, her insan için

 

Evet, Kur’an’la yöneldim, adalet ve hürriyete

Zulme karşı çıktım, son verip sessiz kalan zillete

 

Zalimlerin hâkim olduğu ülke idi Türkiye

Muhalif oldum zalime ve alçakça sömürüye

 

Koştum mazlumun yanına, onunla hemdert oldum

Hürriyet istedim, insan haklarını savundum

 

“Mazlum-Der”i kurarak, tüm mazlumların lehine

Ayrımsız karşı koydum, hak-hürriyet ihlaline

 

Ezilenler uyansın ve zulüm bitsin istedim

Adaletle,”tüm insanlar hür yaşasınlar” dedim

 

Türkçülüğü, Kürtçülüğü, her türlü ırkçılığı

Reddettim ben, ümmete sokulan her ayrılığı

 

Savundum; barışı, adaleti, tevhidî kardeşliği

İman ettim, özledim; akîde ve ümmette birliği

 

Halkı bölmekle güçlenir, Firavun sömürüsü

Parçalanan muhalefet, olur mazlum sürüsü

 

Her mazlumu çağırdım, zulme karşı çıkmaya

“Böl-yönet” fitnesini, hep birlikte aşmaya

 

İstedim ki, herkese, hak ve hürriyet gelsin

İnsanlar özgür olsun, zorbalık sona ersin

 

Hak yolda mücadelem, hep rahatsız etti devleti

“Derin”den gelen tehdit; “faili meçhul” cinayeti

 

Darbe, çete ve zulümle, tahakküm eder tağutlar

“Faili meçhul” için emir bekler, nice mankurtlar

 

Böyle oluşur korku krallığı ve halkı sindirir

Hamasetle aldatıp, rejim seviyesine indirir

 

“Derin” tehditlere aldırmadan, Hakk’ı haykırdım

Hak ve adaleti savununca, düşman sayıldım

 

Herkesi kurtuluşa çağırdım, yaydım Hakk’a daveti

Ve bütün insanlara önerdim, Kur’anî hidayeti

 

Bu imtihan dünyasıdır, zorlama olmaz dedim

Şiddetten, hiddetten uzak, hikmeti benimsedim

 

Tevhidi anlattım, merhamet ettim herkese

Gitsin diye çaba gösterdim, herkes cennete

 

Yaymaktı niyetim, hep Hakk’ı ve adaleti

Hicret oldu kısmetim, Peygamber’in sünneti

 

Suçlarımı İtiraf Ediyorum

İtiraf ettim işte ben, bütün bu suçlarımı

Herkese adalet özlemimi, tevhide çağrımı

 

Hak ve hürriyet adına, yükselen feryadımı

Zalimlerin suç saydığı, her türlü çalışmamı

 

Ey düzenin ideolojik savcı ve yargıçları!

Haydi düşün peşime, işledim ben, tüm bu suçları

 

Adaleti, tevhidi ve hürriyeti arzuladım

Zulme karşı çıktım, zalim sistemi sorguladım

 

İşimiz, tüm insanları çağırmaktır cennete

Rahmet yolu bu, yer vermeyiz zora, hiddete

 

Herkesin bildiği hakikatleri yazdım, söyledim

Çoğu susmayı tercih etti, “Kral çıplaktır” dedim

 

Aklettim, düşündüm, sorguladım, ifşa ettim sistemi

Üstelik, korkmadan açıkladım, inanç ve düşüncemi

 

Büyük suç işledim, yaydım tevhidi, hakikati

Ezilenden yana oldum, savundum adaleti

 

Dogmatik siyasal yargıyla, hemen düşün peşime

Engel olun hakikate, kelepçe vurun fikrime

 

Yargılayın beynimi ve hemen atın zindana

Galile’ye de yaptığınızı, yapın siz bana

 

Göz açtırmayın düşünceme, hatta aklıma

Hep zalim sistemi koruyun, vurun mazluma

 

Takibe alın hemen, zalime göre suçluyum ben

Ancak, haklıyım, Hak yoldayım; bu yüzden güçlüyüm ben

 

Müslim, mazlum olanların, Hakk’ı haykıran sesiyim ben

Zalime karşı mağdur çığlığının, son nefesiyim ben

 

Bilin ki, bu ülke insanı uyanıp kökünü arayacak

Adalet özlemi ve mazlumun âhı, zalimleri boğacak

 

“Zalimler için yaşasın cehennem” sözü, hakikat olacak

Zulmedenler, dünya ve âhirette hak ettiğini bulacak

 

Ey zalimler! Bilin ki dünya size rağmen dönecek

Hak mutlaka gelecek, bâtıl düzeniniz çökecek

 

Yeter ki biz, zulme karşı çıkarak Hablullah’a  sarılalım

Rabbin yardımını hak edip, istikamet üzere kalalım

 

Rabbimiz, lütfedip hidayette ayağımızı sabit kılsın

Tağut ve zalime karşı mazlumdan yana, âdil şahit kılsın

 

Hiç aldırmıyorum size ve adaletsiz hükmünüze

Sığınıyorum, sizleri de öldürecek Rabb’imize

 

Korkmuyorken, tuğyan edip, bu kadar zulmü yapan

Neden korksun, adaleti savunup Hakk’a tapan?

 

Suçumu Seviyorum

Tek Rabb’e kulluk yapmak, tağuta göre “suç”tur

Tağutî düzenlerde, tevhidi yaymak güçtür

 

Onurlu ve mü’mince yaşamak,“suç”ların şereflisi

Kurtuluş için, bu “suçu” işlemeli, her insan nefsi

 

Zulme rağmen, hiç yitirmedim azmimi, umudumu

Çünkü tercihimden memnunum, seviyorum “suç”umu

 

Evet yoktur bu “suç”tan, asla pişmanlığımız bizim

Şükür ki, açıktır alnımız, diktir başımız bizim

 

Davetimiz, herkese adalet ve tevhittir bizim

İnsana merhametimiz, ilahi rahmettir bizim

 

Korkmak, yılmak, dönmekle bağdaşmaz, dinimiz bizim

Olamaz Rabb’in hükmünden, tek tavizimiz bizim

 

Davamızın ardında dik durmak, izzetimiz bizim

Allah yolunda bedel ödemekse, şerefimiz bizim

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Enter Captcha Here :

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu