Konferanslar_Activity-Detail

Günümüzdeki Cemaat ve Kanaat Önderlerinin İslam Davasına Fayda ve Zararları adlı Konferans Yapıldı.

Günümüzdeki Cemaat ve Kanaat Önderlerinin İslam Davasına Fayda ve Zararları adlı Konferans Yapıldı.

Program, Ahmed Kalkan hocanın misafirlere hoş geldin demesi ve programın önemiyle alakalı yaptığı açıklamadan sonra Gazeteci Yazar Faruk Köse’yi sunumunu yapması için mikrofona çağırmasıyla başladı.

Faruk Köse sunumuna, İslam davasını sahiplendiğini iddia eden kimselerin mutlaka günümüz koşullarını dikkate almaları ve günümüz problemlerine çözüm üretebilecek bir nitelikte olmaları gerekmektedir diyerek başladı. Günümüz ortamını dikkate almadan İslami dava insanların ihtiyaçlarına çareler üretemeyecektir, bunun için günümüz koşullarının tespiti çok iyi yapılmalıdır dedi.

İçerisinde yaşadığımız ülkedeki şatları iyi tahlil eden bir İslam davasının amacı Allah’ın kanunlarını içerisinde yaşadığımız hayata bütünüyle hakim kılma amacına yönelik olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen bir İslam davasından bahsetmek mümkün değildir dedi.

Yine kabulü Allah’ın elindedir diye nasıl ki namazı kafamıza göre kılamıyorsak aynen bunun gibi İslam davasını da kendi kafamıza göre yapamayız. Allah’ın bizler için belirlediği ilkeler çerçevesinde hareket etmeliyiz dedi.

İslam davasının gerektirdiği nitelikleri kendisinde bulundurmayan cemaat ve cemaat liderleri ümmetin emeğini israf eden bir durumdadırlar ve bunun vebalini yüklenmektedirler dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti; İslam davası şahıs eksenli değil, ilke ve prensip eksenli olmalıdır dedi.

Günümüzde ki, sözde İslam’ı davayı sahiplenen yapılanmalar, günümüz şartlarına cevap verecek İslami iktisat sistemi oluşturamadıklarını, yine bu ülkede gerçekleşecek bir İslami dönüşümden ülkedeki bütün vilayetlere yetecek kadar insanlar arasında İslami ilkelere göre hükmedecek Kâdı yetiştirebildiler mi? sorularını sordu.

Yine, İslam’i hareket eğer İslam davasını ikame etmek gibi bir gayesi var ise bunu gerçekleştirebilecek bir niteliğe sahip olmalı ve bunun için gereken şartları oluşturmalıdırlar dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü; İslam davasının müntesipleri çok iyi toplum analizi yapabilecek nitelikte olmalıdırlar dedi.

Şahıs merkezli yapılanmaların zaaflarına da dikkatleri çeken Köse, şunları söyledi; Şahıs merkezli yapıların liderlerinin kendilerinden daha nitelikli eleman yetiştiremediklerinin, oysaki İslam’i yapılanmaların temel görevlerinden bir tanesi de, her zaman kendilerinden daha nitelikli eleman yetiştirmek olmalıdır dedi.

İslam davasına zarar veren yaklaşımlardan bir tanesinin de, gününüzde ki yapılanmaların İslam merkezli değil de kurum ve şahıs merkezli bir fayda algısına sahip olduklarını ifade ederek bu yaklaşımın İslam’a zarar verdiğini ifade etti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü; İslam’i velayeti oluşturamayan yapıların da İslam’a zarar verdiklerini söyledi.

Yine tarihin her dönemimde olduğu gibi bugünde ve bundan sonrada, nitelikli azınlıkların nice niteliksiz çoğunlukları yönlendirip idare ettiklerinin ifade etti.

İslam davasına sahip çıktıklarını iddia eden yapılara bu ülkede sosyal dönüşümü esas almalıdırlar dedi ve şunları söyledi; her hangi bir çalışmanın çerisinde bulunuyor olmamız İslam davasına hizmet ettiğimiz anlamına gelmemektedir, bu ancak bizim içerisinde bulunduğumuz yapının nitelikleri ile alakalı bir durumdur dedi.

Yine, yeryüzünün bütün imkanlarına sahip olan bir insan olsak ama, Allah bizden razı olmasa bunun ne değeri var, Allah bizden razı olduktan sonra köşe başlarında simit satıcısı olanın bizim için ne zararı vardır dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü; hedeflediğimiz sosyal dönüşümü gerçekleştirebilmek için kardeşlik mayasını etkin hale getirmeliyiz, bu maya etkin hale getirilmeden sosyal dönüşün hedeflerinin gerçekçi olmadığını bilmemiz gerekir dedi.

İslam’i çalışmalarda istişarenin esas olması gerektiğini, bunun ise arının, ayrı ayrı çiçeklerden topladığı çiçek özlerini bir araya getirerek bal oluşturduğu gibi, istişare ile yapılan işlerin neticesinin de bunun gibi olduğunu ifade etti.

İslam davasına hizmet eden yapıların, bir toplumu dönüştürecek ve yönetecek bütün birimleri oluşturarak bunun rol modelliğini yapmalıdırlar dedi ve konuşmasını tamamladı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Enter Captcha Here :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu