Yazılar

Makale; İSLAMİ ÇALIŞMA YAPAN CAMİALARDA GÖRDÜĞÜM  BAZI YANLIŞLAR -2

Değerli kardeşlerim!

Kendimce tevhidi camialarda gördüğüm yanlışlardan bazılarını önceki makalemde yazmaya çalışmıştım. Tabi bazı tepkiler gelmişti. Tekrar belirteyim ki bir Müslüman olarak bu yanlışları Allah için ortaya koyuyorum ki kimde varsa bir düşünsün ve araştırsın. Eğer gerçekten benim söylediğimin doğru olduğuna kani olursa bu yanlıştan vazgeçsin. Bunları söylerken o makalemde de belirttiğim gibi isim vermeden ve kalp kırmadan, kimseyi tekfir etmeden doğruları ortaya koymaya çalıştığımı ifade edeyim. Amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.

Kardeşlerim geçen makalemde değindiğim yanlışları, başlıklar halinde size hatırlatarak bu makaleme devam edeyim inşaallah.

1-Cemaat liderine saygı da haddi aşmak, onu putlaştırmak.

2-İstişareye önem vermemek. Böylece liderin bir nevi ilahlaştırılması.

3-Tağuti sistemin sembollerini kullanmak.

4-Laik sistemi tağuti bir sistem olarak görmekle birlikte yöneticilerini Müslüman görmek.

5-Bayanların bazı durum ve davranışlarda dikkatli ve ihtiyatlı olmaması.

Bu konular dışında bu makalemde yazmayı düşündüğün dört konu daha var. Onları da şöyle belirtmiş sonra da açıklamış olayım inşaallah.

1-Oy kullanmak

2-Mezheplerin yoruma açık olan görüşlerini din haline getirmek.

3-Ben merkezci olmak. Hakkın merkezine kendini ve cemaatini koymak.

4-İçtihadi konularda tekfir kılıcına sarılmak.

Kardeşlerim!

Bugün bazı tevhidi camiaların referandum ve seçimlerde oy kullandıklarına şahit olduk. Hatta bazılarının kendilerini tevhide nisbet ettikleri halde bu oy işinde birbirleriyle yarıştıklarını üzülerek gördük. Burada oy kullanmamayla alakalı delilleri serdetmeye lüzum görmüyorum. Tağuti bir sistemi en hafif anlamda destekleme manasına gelen bu eylemi yapanların bir tevhidi sapma içerisinde olduklarını söylemeye ihtiyaç hissetmiyorum. Özellikle Hz. Yusuf peygamberin şahsında o peygambere yakışmayacak söylemleri de oy kullanmalarına kılıf olarak göstermeleri bence tam bir cinayettir. Bir Müslüman lâ dedikten sonra, içinde bulunduğu sistemi tağuti bir sistem olarak gördükten sonra artık bu inancından en ufak bir şekilde taviz vermemelidir. Her taviz başka bir tavizi doğuracaktır. Ve ortada haktan hiç birşey  kalmayacaktır.

Kardeşlerim!

İkinci bir mesele ise mezheplerin yoruma açık görüşlerini mutlaklaştırmak ve sanki bir dinmiş gibi kabul etmek. Belki onlarca mesele vardır bu durumda olan. Sırf kendi savunduğu mezhebin görüşü diye ya da hocasının ağzından böyle çıktı diye doğru mu yanlış mı olduğuna bakmadan, araştırmadan onu hakkın kendisi görmek, bugün birçok camianın düştüğü yanlışlardandır. Bu konu da çok şey söylenebilir ama dedim ya ben sadece genel olarak uyarıyorum. İsteyen olursa bu konuları yüz yüze derinlemesine konuşur, tartışırız inşaallah.

Kardeşlerim!

Üçüncü mesele olarak cemaatlerin ben merkezci olma gibi bir zaaflarının olduğuna değinmek isterim. Herkes kendini hak görüp diğer cemaatleri bu hakka yani kendisine uyması gereken topluluklar olarak görmektedir. Özellikle şu an ismini yazmayacağım iki üç cemaatte bu anlayışı açıkça görmek mümkündür. Bu anlayış gerçekten problemli bir anlayıştır. Yani vahdet olacaksa gelin benim adımın altında olalım. Eğer devlet olacaksa benim liderliğimde olsun gibi yaklaşımlar doğru değildir. Benim yolum, benim metodum, benim hocam doğru diğerleri bize gelmeli, bizim gibi olmalı gibi düşünceler kesinlikle yanlıştır. Oysa hak olan büyük İslam cemaatidir ki o bütün Müslümanları kapsayan bir birlikteliktir. Şu an yeryüzünde zaten böyle bir cemaat maalesef vücut bulmamıştır. Bunu vahdetle ilgili toplantılarda veya yazılarda görmek mümkündür. Aslında olması gereken ise herkesin bu taşın altına elini koymasıdır. Böyle olmayınca ve herkes kendi metodundan vazgeçmeyince ne birliktelik oluyor ne de vahdet. Sözün burasında tabii ki her cemaat kendi düşüncesini doğru görecektir. Sıkıntı bunu mutlaklaştırmasındadır. Eğer böyle yapılmaz ise ümmet adına büyük faydalar sağlanabilir ileri ki dönemler adına.

Kardeşlerim!

Dinin aslından olan konularda birbirimizle anlaşmalı, ihtilaflı olan konularda ise birbirimizi mazur görmeliyiz. Tekfir kılıcına sarılmamalıyız. Böyle olursa ümmet için vahdet için çok büyük gelişmeler olabilir. Ancak şu anda olduğu gibi içtihadi meselelerdeki farklılıklarımızı kaşıyarak bir yere gelmemiz mümkün değildir. Böyle yapmamız ümmet adına büyük bir vebaldir. İmani ana esaslar bellidir, bunun dışındaki içtihadi esaslar cemaatten cemaate farklı algılanarak farklı yorumlanabilir. Bunları büyütüp problem haline getirerek, vahdetin önüne engel olarak koyarak ancak kafirleri sevindirmiş olmaktayız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
Enter Captcha Here :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu