Yazılar_Article-Detail

LAİKLERİN FERYADI FİGANLARI

Son dönemde doğuda Kürt ulusalcısı laiklerin bölgede ki Müslümanlara, batıda da sol jargona sahip laik gurupların da bu bölgedeki Müslümanlara baskı yapmaya çalıştıklarını görüyoruz.

Hemen bütün söylemleri, “Adana’da ki yurt yangınında neredeydiniz”, “falan yurtta tecavüz vakaları olurken neredeydiniz”, “çocuk gelinleri savunuyorsunuz”, “işitcisiniz” vb.  etrafı velveleye verdiklerine şahit oluyoruz.

Biz Müslümanlar olarak, kim yaparsa yapsın tecavüzcülere karşı olmalıyız oluyoruz da. Kim yaparsa yapsın, ihmalden dolayı çocukların veya insanların ölmesine karşı olmalıyız karşıyız da. Ve bunun gibi diğer konular hakkında da benzer şeyler söylenebilir.

Bu laikler, yukarıda sıraladıkları sıkıntılar olamaması için, laikliği bize öneriyorlar.

Biz de haklı olarak soruyoruz…

Bu ülke 1923’tel beridir laiklikle yönetiliyor mu? Ve hala da laik ve demokrat bir şekilde idare ediliyor mu? Bize kurtarıcı olarak sunduğunuz bu laiklik, zaten hali hazırda yarım yamalak da olsa uygulanan bir sistem değil mi? Şunu söyleyebilirler. “Efendim bizim bahsettiğimiz laiklik bu değil. Biz Avrupa da ki gibi bir laiklikten bahsediyoruz” diyebilirler. İster 1923’ten beridir Türkiye de uygulanan laiklik olsun, isterse de Avrupa da uygulanan laiklik olsun, bu laiklerin gündeme getirdikleri problemlerin en fazla yaşandığı ülkeler, laik sistemle yönetilen ülkeler değil midir? Yani bize bütün sorunlarımızı çözecek, her şeyi günlük ve gülistanlık yapacak sistem olarak sundukları bu laiklik, hiç hayat hakkı bulmamış, devletler tarafından uygulanmamış bir sistem değil ki, bizler “ya evet olabilir birde bunu deneyelim” diyelim! Şu an dünya laik sitemlerin kendilerini sürüklediği bataklığın içerisinde bocalayıp duruyorlar.

Türkiye de laikliğin tarihini bir gözden geçiren görecektir bu tür problemlerin müsebbibi laikler mi yoksa Müslümanlar mı? Kadın ve çocuk istismarı, laik Türkiye mi çok yaşanmış yoksa bizim tek modelimiz olan Asr-ı Saadette mi? Acaba helan dahi, bu ülkede siz mi daha özgürsünüz yoksa hakiki manada İslam’ı savunan insanlar mı? Tabi ki bu insanlara, el insaf diyoruz ve aslında bize saldırmalarının sebebinin hiçte Yurttaki çocuklar olmadığını, çocuk istismarları olmadığını, kadın istismarı falan olmadığını biliyoruz.

Ve şunu söylemek istiyoruz! Madem sizler yanlışlar karşısında bu kadar yürekliyseniz, neden Dersim de laiklerin katlettiği mazlumlar için de çıkıp aynı tepkiyi koymuyorsunuz? Bu ülkede yüz binlere varan insanı inancından dolayı darağaçlarında sallandıran, faili meçhullerle yok eden, bir ırkın kimliğini ve kültürünü yok sayarak onları tedriç eden laiklere kaşı neden sözünüzü yükselmiyorsunuz? Ülkede tüyü bitmemiş bebelerin hakkını gasp eden laik kesimin öncüleri bu işlerini icra ederken neredeydiniz? Her gün gazete haberlerine yansıyan, tecavüz, vahşice adam öldürme, içki ve uyuşturucu müptelası olmuş insanlık batıl ideolojilerin kurbanı edilirken neredeydiniz? Binlerce insanımızı sol ve sağ ideolojilerin kurbanı yapılırken neredeydiniz?  Kadınlar bu ülkede erkekler için tatmin aracı haline getirilirken neredeydiniz? Zenginler daha fazla zengin edilirken, fakirlerde daha fazla sefaletin içerisine itilirken neredeydiniz? Doğudaki halk göce zorlanıp, büyük şehirler de hayatta kalabilmek için dininden, dilinden ve namusundan koparılırken neredeydiniz? Bir Ermeni’ye, bir Hristiyan’a karşı gösterdiğiniz törenansı neden bir Müslüman için de göstermiyorsunuz? Bu ülkede onlarca belki de yüzlerce faili meçhul cinayetin, patlama eylemlerinin failleri sol örgütler değil midir? Bu masum insanlar katledilirken neredeydiniz?

Sahi, bu ülkede Kürt ulusalcılığı doğuran, onları dağa iten Türk laikliği değil miydi? Ve bu kavganın neticesi olarak kırk bin civarında insan katledildi, bunun failleri laikler değil miydi? Bize eli kanlı hangi laikliği öneriyorsunuz? Batıdakini mi yoksa doğudakini mi? Sahi yetmişler de, sağ ve sol diye insanları kutuplara bölen ve bunları birbirine kırdıran sistem laik sistem değil miydi? Türkiye tarihinde eli kanlı bir laik sitem vardır. Yüzbinlerce insanın kanına elini bulaştıran bir laiklik. Milyonlarcasını dininden, namusundan, onurluca yaşamaktan ve bir o kadarını da sefalet içerisinden yaşamaya mahkum etmiştir, sizin bu laikliğiniz!  

Dünyanın bir çok yerinde uygulanan laiklik ideolojisinin artık insanlara vereceği hiç bir şeyi kalmamıştır. Ve halk, laiklik gibi batıl ideolojilerin kendilerini sürüklediği uçurumun farkına varmaya başlamıştır. Bu gün hâlâ bir tarafta Kürt laikler, bir tarafta da Türk laikler değil mi birbirlerini katledenler? Sahi, bu ülkeyi kan gölüne çeviren bu insanlar sizin okullarınızda okumadılar mı? Bunları siz eğitmediniz mi? Özgecanların katledenler, sevgilisini parça parça edip çöp kutusuna koyanlar laikler değil de Müslümanlar mıydı? Müslümanalar dan yapanlar varsa -ki maalesef Müslümanlara nispet edilen bu tür vakalar da var ve biz şiddetle bunlara da karşıyız- bunun sebebi, sizin o insanlara yaşattığınız açıların bir karşılığı değil miydi? Tıpkı Türk laiklerin kurduğu cumhuriyetin Kürt halkına uyguladığı baskılar sonucu dağa çıkan Kürt laikler gibi.

Bu ülkede hâlâ laiklik ideolojisinin ifsat ettiği insanlar daha fazla ifsat meydana getirmiyorlarsa, bunda Müslümanların payı olduğunu unutmayın. Müslümanlar yaptıkları çalışmalarla ifsat olmuş ve toplum için canavar haline gelmiş insanları güçleri nispetinde ıslah etmektedirler.

Biliyoruz feryatlarınızın, çırpınışlarınızın, ortalığı velveleye vermenizin sebebi, sizin saltanatınızı alaşağı edecek olan İslam’a karşı durduğunuz kininizdir. Nefsinizi istediği şekilde, bir başkalarının inancını, ahlakını, namusunu, kültürünü, değerlerini istismar etmeniz artık mümkün olmayacağı için feryat ediyorsunuz. Cumhuriyet tarihi boyunca siz laiklerin en büyük tehdit olarak gördüğü İslam ve Müslümanlar, siz istemezseniz de, feryat figan etseniz de, Alllah’ın izniyle, bu ülkede ve dünyada inşaların tek umudu olmaya devam edecek. Demir atacakları en güvenilir liman olacaktır. Üstad Seyit Kutub’un şu teklifini biz de tekli olarak sunuyoruz; “Dünyanın herhangi bir kara parçasını bize versinler ve biz orada hayatı kuşatan bütün yönleriyle İslami hakim kılarak yaşayalım. İşte o zaman göreceksiniz ki, insanlar koşa koşa İslam’a sığınacaklardır. Çünkü İslam’ın nasıl bir hayat vadettiği ancak o zaman anlaşılır.”

Bütün batıl ideolojiler artık insanlığa verecekleri bir değerleri kalmamıştır. Doğusuyla batısıyla, ideolojiler artık iflas etmiştir. Şiddet ve baskıyla da ayakta fazlaca duramayacaktır. “Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır” Saf,8

  

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Enter Captcha Here :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu